รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 10-05-2018 12:37:06
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี ธีระพงษ์ เย็นอุทก ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมกันนี้ได้นำผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๖๓ วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินและรับฟังการบรรยายสรุป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานพื้นที่ภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง