รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอบรมนายทหารประชาสัมพันธ์ และฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์"

Release Date : 09-05-2018 13:21:37
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอบรมนายทหารประชาสัมพันธ์ และฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์"

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอบรมนายทหารประชาสัมพันธ์ และฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์" ณ อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอบรมนายทหารประชาสัมพันธ์ และฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง