ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแผนงานของชมรมเพื่อสนับสนุนภารกิจ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 06-05-2018 20:00:41
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแผนงานของชมรมเพื่อสนับสนุนภารกิจ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแผนงานของชมรมเพื่อสนับสนุนภารกิจ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในเรื่องการบำรุงขวัญแนวหลัง ซึ่งพ่อบ้านปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน โดยมี คณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชมรมภริยานาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมชมรมภริยานาวิกโยธิน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแผนงานของชมรมเพื่อสนับสนุนภารกิจ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง