รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

Release Date : 04-05-2018 15:18:05
รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และ ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง