รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายชั้น นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Release Date : 03-05-2018 11:21:57
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายชั้น นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายชั้น นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

    

    

    

    

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้และประดับเครื่องหมายชั้น นักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง