เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

Release Date : 11-04-2018 16:39:15
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ,ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า และค่ายกรมหลวงชุมพร เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

   

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง