รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้นำศาสนา ดาอี ในพื้นที่ปฎิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

Release Date : 01-04-2018 09:31:25
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้นำศาสนา ดาอี  ในพื้นที่ปฎิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

พลเรือตรี บำรุงรักษ์ สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ กลุ่มผู้นำศาสนา ดาอี  ในพื้นที่ปฎิบัติงานของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ และร่วมเสวนากับคณะฯ ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑