ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค และคณะผู้บริหารชมรมฯ ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยงเด็กผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๘

Release Date : 27-03-2018 13:53:12
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค และคณะผู้บริหารชมรมฯ ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยงเด็กผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๘

นางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค และคณะผู้บริหารชมรมฯ ได้เดินทางไปทำอาหารเลี้ยงเด็กผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๘ ณ อาคารมะรีนฮอล ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑