รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร

Release Date : 16-03-2018 16:54:54
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ณ ลานวทินนา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี คุณศินีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในส่วนของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับการจัดสรร จำนวน ๘๐๐ ชุด เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวในการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้านสวัสดิการในปัจจุบัน โดยรายได้จากการจำหน่ายสินค้า สมาคมภริยาทหารเรือจะได้นำไป เป็นกองทุนสมทบด้านสาธารณกุศลที่เป็นประโยชน์กับกองทัพเรือต่อไป เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑