รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ มาประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณ กองทัพเรือ

Release Date : 12-03-2018 00:00:00
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ มาประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณ กองทัพเรือ

นาวาเอก สายัณห์ ไอยรารัตน์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี กิตติโศภณ โตสมบัติ เจ้ากรมสารบรรณทหารเรือ และคณะ เดินทางมาวางพวงมาลาและประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณ กองทัพเรือให้กับกำลังพล หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องประชุม บก.นย.๑ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑