ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม โครงการ กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

Release Date : 26-02-2018 10:21:09
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรม โครงการ กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

พลเรือเอก รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมตามโครงการ กองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทาสีผนังโรงเรียน และพัฒนาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม ด้วยการรวมพลังจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ณ บริเวณสระน้ำหลังโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทั้งนี้มี พลเรือตรี รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย  เมื่อวันนี้ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑