รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

Release Date : 20-02-2018 16:00:38
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

พลเรือตรี บำรุงรัก  สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พัชระ  พุ่มพิเชฏฐ์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ และ คณะจากศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว ทร. ในโอกาสเดินทางสำรวจและติดตามประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยต่างๆ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑