รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมการสาธิตโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกร่วม ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

Release Date : 19-02-2018 10:33:51
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมการสาธิตโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกร่วม ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘

พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในโอกาสที่เดินทางตรวจเยี่ยมการสาธิตโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบก การฝึกร่วม ผสม คอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ บริเวณสนามฝึกหมายเลข ๑๕ หาดยาวแสมสาร