เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 14-02-2018 10:48:44
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑