เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือและคณะ เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลทหารกองประจำการในระบบกำลังพลทหารเรือ (Hrmiss)

Release Date : 02-02-2018 13:43:16
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือและคณะ เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลทหารกองประจำการในระบบกำลังพลทหารเรือ (Hrmiss)

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี ณพ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ เดินทางมาประชุมเพื่อติดตามการบันทึกข้อมูลทหารกองประจำการในระบบกำลังพล ทหารเรือ (Hrmiss) รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑