รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔

Release Date : 31-01-2018 14:36:47
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๕๘ ผลัดที่ ๔ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑