เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างนักจัดการความรู้

Release Date : 25-01-2018 13:45:02
 เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างนักจัดการความรู้

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การสร้างนักจัดการความรู้ ณ กอง นายทหารนักเรียน กองการปกครอง โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑