รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 19-01-2018 12:23:29
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และฟังการบรรยายสรุป ณ พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑