ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

Release Date : 06-12-2016 13:03:08
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุม บก.นย.๑ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองฝอ/ฝ่ายกิจการพิเศษบก.นย. นขต.นย. กปช.จต. ฉก.นย.ทร/ฉก.นย.ภต. ฉก.ทพ.นย. ศปศ.๖๑ และ ฉก.นย.๔๑๑ เข้าร่วมประชุมและชี้แจงตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง