ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) ชุดเรือต.๒๓๒

Release Date : 01-12-2016 19:18:07
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) ชุดเรือต.๒๓๒

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) ชุดเรือต.๒๓๒ จำนวน ๖ ลำ โดยทั้งนี้ พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) ชุดเรือต.๒๓๒ ในครั้งนี้ด้วย ณ ท่าเรือหมายเลข ๕ (LST Ramp) ท่าเรือแหลมเทียน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(ตกช.) ชุดเรือต.๒๓๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง