ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

Release Date : 23-11-2016 11:08:53
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"

พลเรือโท รัตนะวงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรวมพลั งเพื่อแสดงความอาลัยร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ลานหน้า บก.กรมร.๓รอ.พล.นย./บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต. ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นาวาเอก นพดลฐิตวัฒนะสกุลผบ.กรมร.๓พล.นย./ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต.และผู้บังคับหน่วยรอง, ฝ่ายอำนวยการ ตลอดจนกำลังพลของหน่วยร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี"
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง