ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Release Date : 16-11-2016 10:28:39
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดราชาธิวาสฯ และโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ สนามหลวงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง