ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน งป.๖๐

Release Date : 15-11-2016 15:25:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน งป.๖๐

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน งป.๖๐ ให้กับผู้บังคับหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน งป.๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง