ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองทราย จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 23-10-2016 17:51:27
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองทราย จังหวัดจันทบุรี

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดคลองทราย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมี พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีโดย ได้ถวายเงินจตุปัจจัยเพื่อสมทบทุน ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และก่อสร้างพระอุโบสถ ในนามกำลังพลในสังกัดและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ โดยมียอดเงินบริจาคในขั้นต้นรวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๙๙  บาท และทั้งนี้ นางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ประธานสมาคมภริยาทหารเรือฝ่ายภูมิภาค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชมรมฯ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดคลองทราย จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง