ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนจากผู้บังคับหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรับฟังนโยบาย

Release Date : 18-10-2016 18:56:16
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รับการรายงานตนจากผู้บังคับหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรับฟังนโยบาย

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการรายงานตนจากผู้บังคับหน่วยต่างๆของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและรับฟังนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องประชุม ๑ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่๑๘ตุลาคม๒๕๕๙

   

      

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  รับการรายงานตนจากผู้บังคับหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรับฟังนโยบาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง