งานฉลองยศจ่าใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

Release Date : 22-04-2016 18:28:00
งานฉลองยศจ่าใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในงานฉลองยศจ่าใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี พลเรือตรี นพดล  ปัญญาโฉม ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการ นาวิกโยธินให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้กรุณามอบโล่รางวัลแก่จ่าใหม่ที่ได้เกณฑ์เฉลี่ยคะแนนเรียนดีและผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รับราชการ โดยให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
งานฉลองยศจ่าใหม่ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง