ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมบันทึกภาพเป็นเกียรติร่วมกับจ่าใหม่พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

Release Date : 21-04-2016 17:29:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมบันทึกภาพเป็นเกียรติร่วมกับจ่าใหม่พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมบันทึกภาพ เป็นเกียรติสำหรับจ่าใหม่พรรคนาวิกโยธินที่สำเร็จการศึกษา ณ สนามหน้ากองบัญชาการศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมบันทึกภาพเป็นเกียรติร่วมกับจ่าใหม่พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง