องคมนตรี มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

Release Date : 21-04-2016 08:42:00
องคมนตรี มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอกชุมพล   ปัจจุสานนท์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย ณ ลานอนุสรณ์สถานหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี  พลเรือตรี เกรียงเดช  รัตนปัญญากุลรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมในพิธีรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย     เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
องคมนตรี มอบรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง