ประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๙

Release Date : 11-04-2016 13:44:00
ประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี นางศิณีนาถ  วงษาโรจน์  ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการครอบครัวในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา, การทำบุญตักบาตร,การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๕๙
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง