กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

Release Date : 10-04-2016 19:00:00
กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี

กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดให้มีการรดน้ำขอพรจาก พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทยนิยมโดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จาก ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ณ ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง