ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหนัาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

Release Date : 07-04-2016 17:28:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหนัาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหนัาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้  ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ.บก.ฉก.นธ. ๓๑, บก.ฉก.นธ.๓๒, บก.ฉก.นธ.๓๓ ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน จว.นราธิวาส พร้อมทั้งตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้าง กรม ทพ.นย.ทร. ที่บ้านโคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลในสังกัดที่ปฏิบัติหนัาที่ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง