ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเข้าเยี่ยมพบปะ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 07-04-2016 13:29:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และฝ่ายอำนวยการเข้าเยี่ยมพบปะ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน .พร้อม  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการเข้าเยี่ยมพบปะ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยทหารในพื้นที่กับส่วนราชการพลเรือน  ณ ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙

   

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  และฝ่ายอำนวยการเข้าเยี่ยมพบปะ นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง