ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

Release Date : 07-04-2016 13:24:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อม รอง ผบ.นย.และฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสพร้อมเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๕๙  

   

   

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และฝ่ายอำนวยการ เดินทางมาประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่มาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง