หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Release Date : 04-04-2016 20:45:00
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พลเรือโท รัตนะ  วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ   ศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๒๙ 

   

   

    

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่มพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง