พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

Release Date : 31-03-2016 15:13:00
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ระหว่าง พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ   ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ พลเรือตรี รัตนะ   วงษาโรจน์   ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ท่านใหม่) ซึ่งประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์,พิธีลงนามเอกสาร รับ – ส่ง หน้าที่ และพิธีมอบอำนาจการบังคับบัญชา ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

   

   

   

   

   

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง