พิธีปิดโครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ ๒

Release Date : 11-05-2015 15:52:00
พิธีปิดโครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ ๒

พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed) รุ่นที่ ๒ เพื่อให้เยาวชนได้มีจิตสำนึก ปลูกฝังความรู้รักสามัคคี ในคุณค่าของความเป็นคนไทย  เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต่อไป ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๘