ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ

Release Date : 28-04-2015 18:22:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธาน เปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ

พลเรือโท ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษา ให้กับกำลังพลต่างๆที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ของศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน ณ อาคารกองนายทหารนักเรียน โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘