กิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังพร้อมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

Release Date : 08-04-2015 11:03:00
กิจกรรมปลูกและอนุรักษ์ปะการังพร้อมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

พลเรือตรี นพพร  วุฒิรณฤทธิ์  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกและอนุรักษ์ปะการังพร้อมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘ ณ อ่าวนาวิกโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาและชมรมดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทะเลไทย ร่วมกันสำรวจแนวปะการังเพื่อศึกษาสร้างความสมบูรณ์ในท้องทะเล อ่าวนาวิกโยธิน ซึ่งจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลต่อไป เมื่อวันที่ ๒  เมษายน  ๒๕๕๘