รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

Release Date : 31-03-2015 11:43:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า

พลเรือตรี นพพร  วุฒิรณฤทธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  “ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ รัชกาลที่ ๓ ค่ายพระมหารเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๘