หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ คณะข้าราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

Release Date : 31-03-2015 11:28:00
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ คณะข้าราชการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

พลเรือตรี  คชวัทน์   ประสานนิล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี รัตนชัย   สุวรรณเทศ  ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนิสิต - นักศึกษาหลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘