โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

Release Date : 31-03-2015 11:12:00
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีจ่าใหม่ พรรคนาวิกโยธิน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๓๖ นาย ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘