พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ ๓๓ และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. รุ่นที่ ๕๕

Release Date : 31-03-2015 11:00:00
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร ชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ ๓๓ และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. รุ่นที่ ๕๕

พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ชั้นนายนาวา นย. รุ่นที่ ๓๓ และหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. รุ่นที่ ๕๕ พร้อมด้วยนายทหารผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธี ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘