รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการตำรวจ

Release Date : 25-03-2015 13:03:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยการตำรวจ

พลเรือตรี นพพร  วุฒิรณฤทธ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตำรวจตรี สมหมาย  กาญจนาภา ผู้บังการวิทยาลัยการตำรวจ ในโอกาสนำผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๕๘