รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิด กิจกรรม ๕ ส. ของกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 25-03-2015 13:52:00
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิด กิจกรรม ๕ ส. ของกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

นาวาเอก  พิชิต   วาดวารี รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล งบประมาณ ๕๘ ในกิจกรรม ๕ ส. ของกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๘