รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมการทดสอบร่างกายและตรวจสอบวินัยของกำลังพล

Release Date : 25-03-2015 12:40:00
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมการทดสอบร่างกายและตรวจสอบวินัยของกำลังพล

พลเรือตรี สุวัตถิ  ชิตเดชะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมการทดสอบร่างกายและตรวจสอบวินัยข้าราชการ โดยมี พลเรีอตรี สันติ   เปาอินทร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและการทดสอบร่างกายและวินัยข้าราชการ   เป็นประธานในดำเนินการตรวจสอบ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๕๘