ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕

Release Date : 25-03-2015 11:34:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕

พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนางปัญชริน   ใคร่ครวญ  ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน/ ประธานฝ่ายภูมิภาคสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ“แด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๕ ”พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ คณะผู้บริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนอาสาสมัครทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ได้รองรับการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เด็กพิการซ้ำซ้อน และเด็กกำพร้า จำนวน ๑,๒๐๐ คน อาสาสมัคร ๑๐๐ คน ณ ห้องเรียนหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (ดริลฮอล) ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘