โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

Release Date : 16-03-2015 16:00:00
โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง

พลเรือตรี กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี  ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี  ตามโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ รุ่นที่ ๓/๕๘ ในการนี้คณะเยาวชนฯ ได้รับชมวีดีทัศน์, เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธินและพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๘