รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการร่วมด้าน การศึกษาและฝึกอบรม ภายใต้ กรส.ไทย-อินโดนีเซีย (อซ)

Release Date : 06-03-2015 18:28:00
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการร่วมด้าน การศึกษาและฝึกอบรม  ภายใต้ กรส.ไทย-อินโดนีเซีย (อซ)

นาวาเอก เอนก   อันสุขสันต์ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการร่วมด้าน การศึกษาและฝึกอบรม  ภายใต้ กรส.ไทย-อินโดนีเซีย (อซ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อ ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘