พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๕๘

Release Date : 02-03-2015 18:28:00
พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๕๘

พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ  ๕๘  เพื่อทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหารของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันประเทศ พร้อมกับทดสอบการอำนวยการยุทธ์ของศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพเรือ และศูนย์บัญชาการทางทหารระดับต่าง ๆ ของ กองทัพเรือ โดยมี  พลเรือโท ธนะกาญจน์   ใคร่ครวญ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

    

    

   

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ๕๘
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง