ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการใช้อาวุธผสมเหล่าด้วยกระสุนจริง (CAX ) การฝึกร่วม/ผสม COBRA GOLD 2015

Release Date : 18-02-2015 18:40:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการใช้อาวุธผสมเหล่าด้วยกระสุนจริง (CAX ) การฝึกร่วม/ผสม COBRA  GOLD  2015

พลเรือโท ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการใช้อาวุธผสมเหล่าด้วยกระสุนจริงในการฝึกร่วม/ผสม COBRA  GOLD 2015 ณ สนามฝึก กองทัพเรือ  ๑๖  บ้านจันทเขลม  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

    

    

    

    

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมและชมการฝึกการใช้อาวุธผสมเหล่าด้วยกระสุนจริง (CAX ) การฝึกร่วม/ผสม COBRA  GOLD  2015
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง